Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens:

Vegateau

Kleine Pieter Potstraat 19,

2000 Antwerpen, België

vegateau@gmail.com

BE0728.509.986

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Vegateau een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Kleine Pieter Potstraat 19, 2000 Antwerpen.

BTW BE 0728.509.986

RPR Antwerpen, (hierna ‘Vegateau’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden  zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Vegateau moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Vegateau aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, exclusief btw, met alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Vanaf 1 januari 2020 zijn alle producten uitgedrukt in EURO inclusief btw.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Vegateau niet. Vegateau is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Vegateau is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Vegateau. Vegateau kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Wanneer u via de webshop wil bestellen, loopt de bestelprocedure als volgt :

 • Via de pagina ‘winkel’ klikt u op ‘onze producten’, hier kan u een keuze maken van product en de verschillende maten
 • U klikt op ‘ toevoegen aan winkelwagen ‘ , vervolgens klikt u op ‘ afrekenen’
 • U komt op de pagina om af te rekenen, u kan nog steeds producten toevoegen aan uw winkelwagen.
 • Vervolgens kan u afrekenen via kredietkaart of bankkaart.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • via overschrijving op rekeningnummer BE 32 7360 5777 6702

Vegateau is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Vegateau.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Vegateau te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Herroepingsrecht

6.1 Bederfbare producten

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Vegateau. De producten van Vegateau worden de dag van bestelling vers gebakken.  Verkochte producten worden niet teruggenomen of terugbetaald. De Klant heeft dus geen herroepingsrecht omdat we werken met bederfbare producten.

Vegateau kan steeds de samenwerking stopzetten voor eender welke reden.

 

6.2 Verkoop van op afstand

Tenzij er bijzondere omstandigheden gelden, beschikt de consument over een herroepingsrecht bij contracten op afstand (waaronder onze workshops). De consument moet Vegateau informeren over zijn verlangen om zich terug te trekken binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder hiervoor een reden op te geven en zonder extra kosten dan die voorzien in het wetboek. Volgens art. VI.47 tot 53 WER

(https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/vormen-van-verkoop/verkoop-op-afstand/verkoop-op-afstand)

 • Indien je meer dan 3 weken vooraf annuleert, kan je je inschrijvingsgeld, uitgezonderd 10% administratieve kosten, terugvragen.
 • Indien je tussen 2 en 3 weken voor aanvang van de workshop annuleert, kan je de helft van je inschrijvingsgeld terugvragen. Indien je zelf iemand vindt om je plaats in te nemen, kan je jouw inschrijvingsgeld volledig terug krijgen zodra de nieuwe deelnemer zijn/haar inschrijvingsgeld betaald heeft.
 • Indien je minder dan 14 kalenderdagen voor aanvraag van de dienst annuleert, is er geen teruggave van inschrijvingsgeld of compensatie mogelijk. Je kan nog wel zelf iemand zoeken die jouw plaats inneemt bij de dienst om je inschrijvingsgeld te recupereren. In dit geval geef je vooraf even de naam door van de deelnemer die jouw plaats in neemt.
 • Waarom wordt er op de manier gewerkt? Jouw plaats wordt speciaal voor jou vrijgehouden en deelnemers worden geweigerd wanneer alle plaatsen volzet zijn. Op korte termijn je plaats opnieuw invullen, lukt vaak niet.
6.2.1 Verkoop van op afstand; Annulatie door Vegateau

Indien een dienst door Vegateau wordt geannuleerd (bijvoorbeeld indien de Coronamaatregelen dit niet toelaten), kan er een nieuwe datum worden voorgesteld of krijgt u uw geld volledig teruggestort.

 

Artikel 7: Klantendienst

De klantendienst van Vegateau is bereikbaar via e-mail op vegateau@gmail.com of per post op het volgende adres: Kleine Pieter Potstraat 19, 2000 Antwerpen.

Artikel 8: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Vegateau, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: De uitvoering van de afgesloten overeenkomst en het verwerken van uw bestelling.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Vegateau @gmail., gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Vegateau@gmail.com.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Vegateau heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Vegateau houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op vegateau@gmail.com.

Artikel 9: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Vegateau gebruikt de volgende cookies :

 • First party cookies : Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
 • Google Analytics: is een dienst van Google om statistieken van de website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om Vegateau een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kan een webmaster eventuele reclamecampagnes uitzetten of delen van de website aanpassen aan het gedrag van de bezoeker.
 • Andere cookies : ForceFlashSite, hs, smSession, XSRF-TOKEN

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 10: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Vegateau om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Vegateau. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 12: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

De algemene voorwaarden staan steeds onder voorbehou

Winkelwagen